Men vad är egentligen breathwork?

En utförlig guide till andningstekniker för bättre hälsa

Breathwork är en samling andningstekniker som används för att förbättra fysisk, mental och emotionell hälsa. Genom medveten andning kan man påverka kroppens funktioner och mentala tillstånd på ett positivt sätt. I denna artikel kommer vi att utforska vad breathwork innebär, dess fördelar och några populära tekniker.

Breathwork, eller andningsarbete, innebär olika andningsövningar som syftar till att förbättra hälsa och välmående. Dessa tekniker kan vara enkla, som att fokusera på långsam och djup andning, eller mer avancerade, som specifika mönster och sekvenser som används inom yoga och meditation. Genom att praktisera breathwork kan man lära sig att kontrollera sin andning för att uppnå specifika mål, som att minska stress, öka energin eller förbättra koncentrationen.

Fördelar med breathwork

Breathwork har flera hälsofördelar, bland annat:

 • Minskad stress och ångest: Regelbundna andningsövningar kan hjälpa till att aktivera det parasympatiska nervsystemet, vilket lugnar kroppen och sinnet.
 • Förbättrad lungfunktion: Genom att träna andningen kan man öka lungkapaciteten och förbättra syreupptagningen.
 • Ökad mental klarhet: Medveten andning kan förbättra koncentrationen och ge en känsla av inre lugn.
 • Bättre sömn: Andningstekniker kan hjälpa till att förbättra sömnkvaliteten genom att lugna nervsystemet.
 • Emotionell balans: Breathwork kan hjälpa till att bearbeta och släppa emotionella blockeringar, vilket leder till en bättre känslomässig balans.
 • Ökad energi: Vissa andningstekniker är utformade för att öka energinivåerna och ge en känsla av vitalitet.

Populära breathworktekniker

Här är några av de mest populära breathwork-teknikerna som du kan prova:

 1. Holotropisk andning:
  • Vad det är: En kraftfull andningsteknik som utvecklades av Stanislav Grof för att främja självläkning och personlig tillväxt. Det innebär snabb och djup andning i en kontrollerad miljö, ofta åtföljt av musik och kroppsrörelser.
  • Fördelar: Kan hjälpa till att bearbeta djupt liggande emotionella trauman och ge insikter om det undermedvetna.
  • Hur man gör: Utförs vanligtvis under ledning av en utbildad facilitator. Tekniken involverar snabb, djup och kontinuerlig andning under en längre period, ofta 2-3 timmar.
 2. Transformational breath:
  • Vad det är: En teknik utvecklad av Judith Kravitz som kombinerar andning med kroppsrörelser, ljud och meditation för att frigöra emotionella blockeringar och öka energiflödet.
  • Fördelar: Främjar fysisk och emotionell läkning, förbättrar energinivåer och ger en djup känsla av välbefinnande.
  • Hur man gör: Ligg bekvämt på ryggen med knäna böjda. Andas in genom näsan och ut genom munnen med ett öppet ljud. Fokusera på att andas djupt in i magen och bröstet, och låt utandningen vara avslappnad och naturlig.
 3. Rebirthing andning:
  • Vad det är: En teknik som fokuserar på att lösa upp och frigöra emotionella och fysiska blockeringar genom medveten andning. Den utvecklades av Leonard Orr och används för att bearbeta tidiga livserfarenheter och trauman.
  • Fördelar: Kan bidra till emotionell helande, ökad självmedvetenhet och frigörelse från gamla mönster.
  • Hur man gör: Utförs under ledning av en erfaren terapeut. Involverar långsam och djup andning med fokus på en kontinuerlig, cirkulär andningsrörelse utan pauser mellan in- och utandning.
 4. Kundalini andning:
  • Vad det är: En andningsteknik som används inom Kundalini-yoga för att väcka och styra livsenergin (prana) som ligger vilande vid basen av ryggraden.
  • Fördelar: Ökar medvetenheten, förbättrar energiflödet och kan leda till djup andlig insikt.
  • Hur man gör: Utförs ofta i kombination med specifika kroppsställningar (asanas), mudras (handpositioner), och mantra. Andningen är snabb och kraftfull, med fokus på snabba in- och utandningar genom näsan.
 5. Box breathing (Rutmönsterandning):
  • Vad det är: En teknik som används av elitidrottare och militärpersonal för att förbättra fokus och lugn.
  • Fördelar: Förbättrar koncentration och minskar stress.
  • Hur man gör: Andas in genom näsan i 4 sekunder, håll andan i 4 sekunder, andas ut genom näsan i 4 sekunder, och håll andan igen i 4 sekunder. Upprepa cykeln.
 6. 4-7-8 andning:
  • Vad det är: En teknik som hjälper till att lugna sinnet och kroppen.
  • Fördelar: Minskar ångest och förbättrar sömnkvaliteten.
  • Hur man gör: Andas in genom näsan i 4 sekunder, håll andan i 7 sekunder, och andas sedan långsamt ut genom munnen i 8 sekunder. Upprepa flera gånger.

Hur komma igång med breathwork

För att komma igång med breathwork, börja med att välja en teknik som passar dina behov och mål. Det finns många resurser tillgängliga online, inklusive guidade meditationer och instruktionsvideor. Att delta i en breathwork-klass eller workshop kan också vara ett bra sätt att lära sig grunderna och få vägledning från erfarna instruktörer.

 1. Identifiera dina mål: Bestäm vad du vill uppnå med breathwork. Är det att minska stress, öka energin eller bearbeta emotionella trauman?
 2. Välj en teknik: Utifrån dina mål, välj en andningsteknik som känns rätt för dig. Om du är nybörjare, börja med enklare tekniker som 4-7-8 andning eller diafragmatisk andning.
 3. Skapa en rutin: För bästa resultat, integrera breathwork i din dagliga rutin. Sätt av tid varje dag för att praktisera, även om det bara är några minuter.
 4. Sök stöd: Om du vill fördjupa din practice, överväg att arbeta med en certifierad breathwork-instruktör eller delta i en workshop.

Sammanfattning

Breathwork är en kraftfull metod för att förbättra hälsa och välbefinnande genom medveten andning. Genom att inkludera breathwork-tekniker i din dagliga rutin kan du uppleva fördelar som minskad stress, förbättrad lungfunktion och ökad mental klarhet. Utforska olika tekniker och hitta de som fungerar bäst för dig.

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå