Alzheimers och köldterapi

Forskning har visat att regelbundna kalla bad kan ha fördelar för hjärnans hälsa och minska risken för Alzheimers sjukdom. Kylan och exponeringen för kallt vatten kan stimulera produktionen av olika protein, särskilt ett protein som kallas ”irisin”. Irisin är känt för att främja bildandet av ny hjärnvävnad och skydda hjärncellerna från att degenereras.

https://www.tpi.se/vad-sager-forskningen-om-koldexponering/ kan vi läsa följande:

“När vi blir exponerade för kyla aktiveras så kallade köldchock-proteiner (Cold shock proteins) som kan bidra till en nervskyddande effekt. Ett av de särskilt studerade köld-chock-proteinerna kallas RBM3 (RNA binding motif 3) och återfinns i hjärnan, hjärtat, skelettmuskulaturen men även i levern. RBM3 är nödvändigt för återhämtning av synapser (bryggan mellan två nervceller). Synapser är sättet nervceller kommunicerar via och hur minnen skapas samt lagras in i hippocampus (som är den del av hjärnan som är ansvarig för inlärning och minne). RBM3:s funktion är att restaurera synapsernas återkopplingsvärden och denna process sker då genom att RBM3 binder till RNA i syfte att öka proteinsyntesen i nervcellernas dendriter (nervcellernas kommunikationscentral). Detta resulterar i att RBM3s köld-chock-proteiner reparerar de nervceller som är skadade.

Förlorade synapser uppstår vid normalt åldrande av hjärnan, påskyndar neurodegenerativa sjukdomar som exempelvis Alzheimers och Parkinsons samt efter traumatisk hjärnskada. Köldexponering ökar återuppbyggnad och skyddar synapser vilket då skulle kunna ha en skyddande effekt för åldrande och för hjärnan i allmänhet.”

Vidare kan kallbad också bidra till att minska inflammation i kroppen, vilket är kopplat till utvecklingen av neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers. Kylan kan sänka nivåerna av proinflammatoriska ämnen och öka produktionen av antiinflammatoriska substanser. Kallbad kan också förbättra cirkulationen och blodflödet i kroppen, inklusive hjärnan. Genom att förbättra blodflödet kan fler näringsämnen och syre nå hjärncellerna, vilket gynnar deras överlevnad och funktion.

Så med andra ord, kallbada för att bibehålla din hjärnhälsa!

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå