Stresshantering för blåsljuspersonal och militär

Kontrollerad andning för poliser, militärer och andra utsatta yrkesgrupper

I situationer av kaos och extrem stress har det visat sig vara otroligt värdefullt att kunna kontrollera sin andning för att bibehålla ett visst lugn och ta sig högre upp i den stresskon som människan tenderar att hamna i. I “stresskonen” smalnar vårt handlingsutrymme av och vi kan bara fokusera på 1 till 2 saker samtidigt. Ju starkare stress desto längre ned i konen kommer vi och desto sämre beslut fattar vi vilket ger sämre och sämre prestation.

Genom att exempelvis tillämpa taktisk andning syresätter vi bättre vår hjärna som kräver enormt mycket energi för att fungera optimalt. Vi ökar därmed chanserna till att fatta rätt beslut baserade på objektiva fakta och inte på de impulsiva känslor som lätt dyker upp när man är under stark press.

Navy Seal, ett av världens främsta militära elitförband, använder sig regelbundet av kontrollerad andning. Genom att syresätta hjärna och kropp maximalt under t.ex. strid ökar de chanserna markant för att överleva och kunna utföra sin uppdrag med lyckat resultat.

Även blåljuspersonal såsom polis och räddningstjänst har mycket att vinna på kontrollerad andning. Det är inte bara värdefullt att bibehålla lugnet under utryckningskörning utan även kunna de-eskalera en situation som är på väg att urarta. Att, med hjälp av taktisk andning, kunna fatta beslut om ett lågaffektivt bemötande av t.ex. psykiskt instabila personer, kan i förlängningen vara en fråga om liv och död. I Kansas, USA, har forskning bedrivits kring polisens användning av kontrollerad andning. Resultaten visar på bland annat ett förbättrat skytte samt en förhöjd förmåga i de-eskalering av potentiellt våldsamma situationer. Se https://www.glimp.tech/blog/how-to-breathe-in-times-of-danger-the-militarys-way

Men för att detta skall fungera så är A och O träning. Den enskilde polisen, ambulanssjukvårdaren eller soldaten måste träna kontrollerad andning regelbundet, om och om igen till dess att taktisk andning blir en naturlig reaktion på en stressfull situation.

Se avsnittet ”Andning” för förslag på andningsövningar.

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå