Genombrott i kampen mot demens?

Forskarna John A. Chavez och Mauro Zappaterra har presenterat en intressant teori i tidskriften Medical Hypotheses.

Enligt deras teori kan Wim Hof-metodens andningsteknik möjligtvis påskynda rengöringen av avfall som samlas i hjärnan. Om deras hypotes stämmer skulle det ha betydande fördelar för behandlingen av personer med neurodegenerativa tillstånd. Hjärnan samlar på sig avfall i form av ”beta amyloid-plack” och ”tau-proteintyglar”, vilka kan orsaka allvarliga neurologiska sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons. Även om de flesta av oss rensar ut detta avfall under sömnen, kan personer med sömnproblem ha sämre rengöringsprocesser, vilket kan kopplas till neurodegenerativa sjukdomar. Studier har visat att cerebrospinalvätskans rörelse i hjärnan påverkas av andningen. Genom Wim Hof-metodens andningsteknik kan blodkärlen i hjärnan vidgas, vilket möjliggör en bättre rengöring av hjärnan genom att transportera bort avfallet.

För att verifiera teorin föreslår forskarna att man ska mäta personer, som använder Wim Hof-metodens andningsteknik, med speciella instrument för att avläsa deras rengöringsprocesser i hjärnan. Om teorin stämmer kan metoden testas på personer med kognitiva problem för att se om deras symptom förbättras. Om nu Wim Hof-andningen visar sig vara effektiv kan den vara ett bra komplement till behandlingen av neurodegenerativa sjukdomar. Fördelarna är att den är kostnadseffektiv och saknar biverkningar. MEN mer forskning behövs för att förstå hur metoden kan förbättra neurodegenerativa tillstånd.

https://www.wimhofmethod.com/blog/new-hypothesis-suggests-wim-hof-method-breathing-could-accelerate-brain-waste-clearance

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå