Cancer och kylterapi

Forskarna på Karolinska Institutet har kommit fram till att kyla kan ha en gynnsam effekt när det handlar om att begränsa tumörtillväxt.

”…gynnsam effekt när det handlar om att begränsa tumörtillväxt.”

Kallbad och aktivering av brunt fett i kroppen kan ha en positiv effekt på tumörtillväxten enligt aktuell forskning. Studierna visar att när vi utsätts för kyla kan blodsockernivån minska, vilket i sin tur påverkar hur cancerceller använder energi. Forskning har alltså visat att kallbad kan minska tumörtillväxten hos möss med olika typer av tumörer. Detta gäller även svårbehandlade former av cancer. Det här är intressanta resultat som öppnar upp nya möjligheter för cancerbehandlingar genom att använda enkla och effektiva metoder som involverar kallbad och aktivering av brunt fett. Framtida forskning får visa hur kyla och aktivering av brunt fett kan kombineras med andra behandlingar för att på ett effektivt sätt bekämpa olika typer av cancer.

För mer information: https://www.nature.com/articles/s41586-022-05030-3#Sec1

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå