Immunförsvaret stärks av vinterbad

Kallbad har många hälsofördelar som kan hjälpa till att stärka din kropp och ditt immunförsvar. Forskning visar att genom att utsätta dig för kallt vatten ökar antalet vita blodkroppar i din kropp, vilket är avgörande för att bekämpa sjukdomar och infektioner som patogener.

Mekanismerna är flera. När kroppen utsätts för kyla skickar den signaler till immunsystemet för att förbereda sig för en potentiell hotfull situation. Detta kan alltså i sin tur leda till en ökad produktion av vita blodkroppar genom:

  1. Kroppens stressrespons: Kyla, så som vinterbad, anses vara en stressor för kroppen, och som svar på stressen ökar produktionen av hormoner som adrenalin och noradrenalin. Dessa hormoner aktiverar det sympatiska nervsystemet, vilket i sin tur kan öka produktionen av vita blodkroppar, särskilt neutrofiler.
  2. Inflammatorisk respons: Kyla kan också utlösa en mild inflammatorisk respons i kroppen. Detta kan leda till ökad aktivitet av inflammatoriska celler, inklusive vita blodkroppar som neutrofiler och makrofager, som är viktiga för att bekämpa infektioner.
  3. Förbättrad cirkulation: När du utsätts för kyla drar dina blodkärl ihop sig, och när du värms upp igen, vidgar de sig. Denna förändring i blodflödet kan hjälpa till att transportera vita blodkroppar och andra immunceller till olika delar av kroppen, alltså även till områden där de behövs för att bekämpa infektioner.

Lästips kring ämnet vita blodkroppar:

https://www.teddy.lu.se/vad-ar-teddy-studien/autoantikroppar-och-immunsystemet/vart-immunsystem

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2019/05/neutrofilernas-markliga-fangstnat/

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå