Hypotermi och kalla bad

Hypotermi är ett tillstånd där kroppens kärntemperatur sjunker under en säker nivå, alltså under 35 °C. Det kan inträffa då vi utsätter oss för låga temperaturer och vid längre vistelse i kallt vatten. Symptom inkluderar frossa, förvirring, trötthet och muskelsvaghet. Även likgiltighet är vanligt. Hypotermi är allvarligt och kan vara livshotande om man inte vidtar åtgärder omedelbart. För att förebygga hypotermi bör man klä sig i flera varma lager efter kallbadet och hålla sig torr samt undvika fortsatt exponering för kylan. Var också uppmärksam på tidiga tecken på hypotermi hos dig själv och andra. Dock är detta ett mycket ovanligt tillstånd hos de som kallbadar enligt “reglerna”. Kallbad handlar om kort och kontrollerad exponering för kyla och med rätt åtgärder efter kallbadet minimeras risken för hypotermi.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå