Kallbad i isvak

Att bada isvak i en frusen svensk sjö är en fantastisk upplevelse. Att under kontrollerade men extrema former få uppleva naturen så nära och så intensivt är svårt att beskriva. Du blir ett med omgivningen och vattnet.

Men att göra en isvak på en frusen sjö kräver försiktighet och noggrannhet för att säkerställa säkerheten. Här är några viktiga steg att följa:

1)Kontrollera isens tjocklek: Innan du gör en isvak på en frusen sjö måste du säkerställa att isen är tillräckligt tjock och stabil för att bära din vikt. En säker is bör vara minst 10 cm tjock, men rekommenderade tjocklekar kan variera beroende på lokala förhållanden.

2)Hitta en lämplig plats: Välj en plats på sjön som inte ligger i anslutning till områden som tunn is, vattendrag eller skoter- och skidspår. Se också till att det finns tillräckligt med utrymme runt isvaken för att folk ska kunna passera säkert.

3)Markera området: Markera isvaken med hjälp av pinnar/slanor och avspärrningsband. Sträva efter att det ska synas så tydligt som möjligt, även på långt håll. Gör en tydlig “entré” in till själva badområdet.

4)Borra hål i isen: Använd en isborr för att borra ett eller flera hål i isen inom det markerade området.

5)Bryt bort isen: Använd en issåg eller en lämplig verktyg för att bryta bort den mellanliggande isen mellan hålen och skapa en öppning för att bada. Den enklaste och snabbaste metoden är dock att använda sig av en motorsåg. Dock kräver detta att du är van att hantera en motorsåg och har den rätta skyddsutrustningen.

De isblock som blir flytande i vaken kan du med fördel trycka ned under det övriga fasta istäcket. Detta spar både tid och kraft då du slipper lyfta upp dem ur vaken.

6)Tänk på säkerheten: Innan du tar ett kallbad, försäkra dig om att du har sällskap eller att det finns någon i närheten som kan hjälpa till vid behov. Gå i och ur isvattnet försiktigt och undvik att vara ensam på isen. Ett tips är att använda en stege som är nedsänkt i vattnet och sticker upp ur vaken.

Kom ihåg att alltid bära isdubbar när du rör dig på isen och ha alltid sällskap av en person till utrustad med räddningslina.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå